Huisregels

Bij betreding van het evenemententerrein gaat u akkoord met de onderstaande huisregels;

1. Aanwezigheid op het feestterrein c.q. in de tent is op eigen risico.

2. Op verzoek van de organisatie, vrijwilligers en beveiliging dienen bezoekers een geldig legitimatiebewijs te tonen.

3. Aanwijzingen van organisatie, vrijwilligers en beveiliging dient men bij een eerste aanzegging direct op te volgen.

4. Op het terrein dient u op verzoek van de beveiliging mee te werken aan een fouillering en/of visitatie, bij weigering hiervan wordt u de toegang per direct ontzegt.

5. Op zaterdag en zondag hebben alleen bezoekers van 18 jaar en ouder toegang tot het terrein. Op maandag is het terrein echter geopend voor alle leeftijden.

6. Het is verboden om met alcoholhoudende drank (plus glaswerk) vanuit het evenemententerrein de omliggende openbare wegen en –plaatsen op te gaan

7. In de feesttent geldt een algeheel rookverbod.

8. Het is de bezoeker verboden om voorwerpen bij zich te dragen die als wapen kunnen dienen.

9. Het is de bezoeker verboden om verdovende middelen bij zich te dragen, te gebruiken en/of te verhandelen.

10. Bij het aantreffen van verboden middelen wordt de betrokken persoon aangehouden, verwijderd uit de tent/ van het feestterrein en overgebracht naar de commandopost van de beveiligers. In alle gevallen wordt de politie ingeschakeld en wordt de betrokken persoon aan de politie overgedragen.

11. Het is verboden om geweld te gebruiken of daarmee te dreigen. Bij overtreding wordt de bezoeker de (verdere) toegang ontzegd.

12. Het is verboden om zich (seksueel) intimiderend, aanstootgevend en/of discriminerend uit te laten/en of te kleden. Hieronder wordt ook verstaan het dragen van negatieve sfeerbepalende kleding en groepskenmerkende (club) kleding en afbeeldingen van outlaw motorgangs. Bij (vermoeden van) overtreding wordt de toegang ontzegd.

13. Wanneer een bezoeker de toegang wordt ontzegd dan vindt er geen restitutie plaats van de entreegelden en/of consumptiemunten, noch kan op enige andere vergoeding door stichting Paasfeesten Lonneker aanspraak worden gemaakt.

14. Wanneer zich een situatie voordoet waarin de huisregels niet voorzien, beslist een afgevaardigde van het bestuur van de stichting Paasfeesten Lonneker.

15. Bier gooien is verboden en kan leiden tot verwijdering van het terrein. Eventuele schade zal op de persoon verhaald worden.

16. De overtreder(s)/veroorzakers zijn aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van overtreding van de eerder vermelde regels, inclusief boetes, evenals voor andere schade die wordt toegebracht aan eigendommen van de Stichting Paasfeesten Lonneker, haar bezoekers en haar toeleveranciers.

17. Ter waarborging van zowel uw veiligheid als die van ons, wordt het terrein bewaakt door beveiligingscamera’s.

18. Foto`s en video`s welke op en rondom het evenemententerrein worden gemaakt, mogen online en met derden worden gedeeld. Wilt u hier bezwaar tegen maken? Mail dan naar het onderstaande mail adres.